İhtiyacımız olan elementler

Curiosium konuyu olabildiğince geniş perspektiften ele almayı, daha çok kaynaktan beslenmeyi sağlar. Merak aslında sadece bilmediklerimizi öğrenmek için bir istek değildir, doğru bildiklerimizi de yani varsayımlarımızı da sorgulamaktır. Çünkü en büyük felaket doğru sandığımız yanlışlardan gelir.
Tabii sistemde meraklı kişiler olacak ama aynı zamanda ortam da güvenli olacak, yani kimse bir şeyi sorguladığı için tepki görmeyecek, başına bir şey gelmeyeceğinden emin olacak (psikolojik güvence).

Collectivium iş birliği içinde çalışmak, uzlaşabilmek için önemli. Bir konuyu tartışırken herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu, rütbelerin bulunmadığı, fikirleri HIPPO (Highest Paid Person’s Opinion – En Yüksek Maaşlı Çalışanın Görüşü) etkisinden koruyan bir ortam yaratmak için gerekli. Önemli olan en iyi fikir değil kolektif fikirdir, birlikte zenginleştirilen fikirler daha çok sahiplenilir, karşılıklı güveni pekiştirir.

Kadın-erkek, deneyimli-yeni, üretimde-sahada, masa başında-makine başında insanlarla birlikte çalışmak farklı birikimlerden, farklı uzmanlıklardan, farklı bakış açılarından faydalanmamıza imkân verir. Silo yapısını, tek taraflı yaklaşımı bozar. Burada amaç farklılıkların önce ifade edilmesini sonra ortak amaç için bir çözüm üzerinde uzlaşılmasını sağlamaktır.

Bir fikir yeniyken dirençsizdir. Positivium ekiptekilerin yargılarına mâni olmalarını sağlar. Bir fikrin içinde olumlu ve güzel olanı keşfetmelerini, neden çalışmayacağını değil, ne yapılırsa çalışacağını konuşmak gerekir. “Yes and” bunu anlatan en iyi taktik, doğaçlamada da kullanılan bir kalıp. “Evet ama…” yerine “Evet ve…” Tabii pozitiflik enerjiyi hep en üst seviyede tutmak için de şart.

Plan değil eylem odaklı olmayı sağlar. Sürecin her aşamasında fikirlere gerçeklik kazandırmak (prototiplemek) hem ekibin birbirini daha iyi anlaması için hem de nihai müşterinin kullanımına sunmak ve geri bildirimini almak için gereklidir. Sonrasında küçük denemeler, pilot çalışmalar sizi büyük para ve zaman kaybından kurtarır, aynı zamanda başarısızlıkları kucaklama ve onlardan öğrenme kültürünü benimsersiniz.

Bu elementleri nereden bulacağız derseniz maalesef satılmıyor, siz kültür madeninizden çıkaracaksınız. Ama biz de sondajda yardımcı olabiliriz.