Tasarım odaklı düşünmenin adımlarını takip ederek, ekiplerinizi daha yaratıcı, yapıcı ve işbirliğiyle çalışabilmeleri amacıyla eğitiyoruz ve yönlendiriyoruz.
  
Yöntemimiz...

yarı bilimsel

yarı kurmaca

Değer yaratma için bizim formülümüz...

Olumlu yaklaşım, yapıcı katkıda bulunmayı, fikirler içinde olumlu ve güzel olanı görmeyi geliştirmeyi sağlar

En iyi fikri değil kolektif fikri öne çıkarır, uzlaşıyı, sahiplenmeyi, karşılıklı güveni pekiştirir

Farklı birikimlerden, farklı uzmanlıklardan, farklı bakış açılarından faydalanmamıza imkan verir. Silo yapısını bozar

Tüm varsayımları sorgulamaktan, aldığımız cevaplardan tatmin olmamaktan sorumlu. Konuyu olabildiğince geniş perspektiften ele almayı, daha çok kaynaktan beslenmeyi sağlar

Plan değil eylem odaklı olmayı, aynı zamanda başarısızlıkları kucaklama ve onlardan öğrenme kültürünü benimsemeyi sağlar. 

İhtiyacımız olan elementler

İRDELEME

Eldeki veriler, yöneticilerle yapılan görüşmeler, pazar ziyaretleri, alışveriş gözlemleri gibi kaynaklardan alınan bilgilerle sorunu farklı bakış açılarından tarafsız bir gözle irdeliyoruz.
Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, üzerinde hemfikir olunmuş, çözülmesi herkesi rahatlatacak önemde ve büyüklükte sorunu karar vericiyle belirliyoruz.

KAVRAMA

Seçilen sorun bağlamında müşterilerin davranışlarının altında yatan nedenleri (içgörü) arıyoruz. Müşterinin deneyim süreci ile beraber tüm bildiklerimizi anlamlandırmaya çalışıyor, ürünümüz/hizmetimiz için ortaya çıkan fırsatları buluyoruz.

TASARLAMA

İlham veren kaynak ve tekniklerle ekibinize çok sayıda fikir ürettiriyoruz. Yine çok yönlü ve katılımcı bir atmosferde fikirler, taslaklara, konseptlere dönüşüyor, eleniyor, en yüksek potansiyele sahip olanlar daha da zenginleştiriliyor.

UYGULAMA

En iyi fikirlerimizi hayata geçirmek için modelliyoruz. Seçtiğimiz müşteriler bu yeni ürün/hizmeti deneyimlerken, geliştirilmesi gereken yönleri tespit ediyoruz. Müşterilerin gözündeki ışığı görünceye kadar sürece devam ediyoruz.

DEĞERLENDİRME

Ürünün veya servisin iş modelinin çıkarılması ve pazara sunulmasından sonra proje sürecinde belirlenen başarı kriterlerinin ne oranda gerçekleştirildiği değerlendiriliyor, potansiyel iyileştirilmelerin tespiti ile tasarım döngüsü devam ediyor.

NASIL?

“Dışarıdan bakış açısı”

Şirketlerde birçok konu hava ve yer çekimi gibi doğal kabul edilir ve sorgulanmaz. 

Bu sorgulamayı naiflikle ancak dışarıdan birisi yapabilir.

“Bilinçli moderasyon”

Kurallar ve disiplin yaratıcı bir şekilde sorun çözmede inanılmaz etkili olur.

Serbest ve kuralsız tartışmaların önüne geçmek, yaratıcı toplantıları başarılı kılar.

Zaman kısıtlaması, katılımcılara ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eder.

“Tecrübe”

İş hayatında 6 ülkede, masanın iki tarafında kazanılmış 25 yıllık deneyim sayesinde konulara esnek ve çok yönlü yaklaşım

© 2019-2020 by Innolabz • Istanbul