Formülümüz

Formül deyince akla matematik formülü geliyor. Örneğin değer’in formülü “fayda” bölü “maliyet”tir.

Değer yaratmanın yolunun ise belli bir zihniyeti ve çalışma kültürünü benimsemekten geçtiğine inanıyoruz. Bunu tanımlamak için bir yapıtaşı-molekül metaforu kullanıyoruz, buna da değer yaratmanın formülü adını veriyoruz.

Tabii asıl önemli olan bu molekülü oluşturan elementler ve onların ortama katkısı.