Hizmetlerimiz

Bir işi neden yaptığımız ve nasıl yapacağımız belli ise ne yapacağımıza karar verebiliriz. Size fikir vermesi açısından aşağıda bazı olası durumlara karşılık gelen çözüm önerilerimizi sıraladık. Tabii her durum özeldir ve özgün çözümler gerektirir.

Hemen her sektörde yoğun rekabet yüzünden markalar arası sınırlar belirsizleşiyor. Daha çok dağıtmak, ulaşılabilir fiyat ve her mecrada müşterinin karşısına çıkmak bazen mümkün bazen de yeterli değil. Müşteri deneyimi bir ürün veya servis için algılanan değeri belirliyor. Kullanım öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları anlayarak ve bunlara karşılık vererek tüketiciyle en derin bağı kuruyor ve sadakatini kazanmanızı sağlıyoruz. 


Markalar kendi kültürlerine, vaatlerine hapsolmuş haldeler. Ürünlerinin ve servislerinin takip ettikleri parametrelerde tüketicilerin ihtiyaçlarının ne kadarını karşıladıklarıyla ilgililer. Ama gerçekte tüketici değeri nerede görüyor, nasıl algılıyor acaba?
Ürünü değil insanı odağımıza alarak markanın özünde bulunan veya kazandırılabilecek fonksiyonel, duygusal, sosyal ve kültürel değerlerle tüketicilerin yükselen değerlerine hitap edecek ürün ve servisleri birlikte geliştiriyoruz


Tüketicinizi ve pazarınızı iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz ama bazı konularda hızlı kararlar almaya ihtiyacınız var. Riskinizi minimize etmek istiyorsunuz.
Tasarım odaklı düşünme adımlarını 4 gün gibi kısa bir süreye indirgeyip sizin belirleyeceğiniz iş sorununu fikir geliştirme aşamalarından geçirip, ortaya çıkaracağınız prototipleri tüketicilerle test ediyoruz. 


Her organizasyon içinde değerli fikirler var. Çalışanlar da seslerini duyurmak ve takdir görmek istiyorlar. Yönetimler bunları duymak istiyor ancak temkinli yaklaşıyorlar. Ortamda bir kararsızlık, eylemsizlik var. Mevcut bir sisteminiz var, onu iyileştirmek veya yeni bir sistem kurmak istiyorsunuz. 
Yapacağımız inovasyon denetimi ardından, size çözüm ortaklarımızla platform önerilerinde bulunuyor, fikir havuzuna daha iyi fikirlerin gelmesini ve gelen fikirlerin daha iyi geliştirilmesini sağlıyoruz.


Çalışanlarınıza yaratıcılık yeteneği kazandırmak istiyorsunuz. Kendi iş sorunlarında bu yeteneklerini kullanarak proje geliştirmelerini, içgörülere ulaşmalarını, çalıştay yönetmelerini ve iş fikirlerini katma değer yaratacak uygulanabilir ürünlere, servislere dönüştürmelerini istiyorsunuz.
Size kanıtlanmış, yaratıcı ve yoğun bir inovasyon kampı deneyimi sunuyoruz. Sonrasında elemanlarınızın kurum içinde üstlenecekleri ilk projelerinde onlara rehberlik yapıyoruz.